KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
(229/2012.-VIII.28.KORM. RENDELET 23 
§.)

 

Szakmai alapdokumentum

Házirend

Szervezeti és Működési Szabályzat

Pedagógiai Program

Adatkezelési szabályzat

A tanév helyi rendje 2019/2020-as tanév

Házi feladat szabályai

Iskolai osztályok, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Pedagógusok, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma,
feladatköre, iskolai végzettsége

Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

Általános iskolákban a volt tanítványok kilencedik évfolyamon elért eredményei

Az osztályozóvizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés kompetencia területenkénti értékelése

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés kompetencia területenkénti értékelése

 

Beiratkozásra meghatározott idő:
Az iskolába való felvétel és beiratkozás a köznevelési törvény 66. §-a szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 2018/2019-as tanévre. Az iskolánk felvételi körzetét a fenntartó határozza meg. Az e területen állandó lakóhellyel, (állandó lakóhely hiányában a körzetben lévő tartózkodási hellyel) rendelkező tanköteles tanulót az iskola köteles felvenni.
A tanulók osztályokba bontása: -1. a osztály 29 fő, -1. b osztály 28 fő, -1. c osztály 30 fő 

 

A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 55/2012. (XI.29.) módosított rendelete alapján, a köznevelési intézményeknél.

 

Iskola nyitvatartása
Kapunyitás: 7:00 órakor
Reggeli ügyelet: 7: 00-től biztosítunk tanári ügyeletet.
Kapuzárás: 21:00 órakor
7:00 – 8:00-ig a Böszörményi út felőli mindkét kiskaput, 15:30 – 19:00 óráig csak a könyvtár felőli kiskaput is nyitva tartjuk. Az alsó tagozatos gyerekek a kisudvari kapun jönnek be 7:00 és 7:50 között. 7:50-kor ezt a kaput bezárjuk.

 

Intézmény lemorzsolódási mutatói:    2016/2017-es tanév:  0,33% (1fő);   2017/2018-as tanév:  0%;  2018/2019-es tanév:  0%

 

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások (Szakkörök, Differenciált foglalkozások, Hit- és vallásoktatás időpontjai)

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:

2011
2012
2013
2014
2015
2016

2017
2018
2019

Az Országos Kompetenciamérés trendvizsgálata 2011 – 2015

 

A 2019. május 22-i idegen nyelvi mérés eredménye

6. évfolyamon a német nyelvi mérés eredménye: 80%
                         az angol nyelvi mérés eredménye: 91%

8. évfolyamon a német nyelvi mérés eredménye: 85%
                         az angol nyelvi mérés eredménye: 95%

 

A 2018. május 16-i idegen nyelvi mérés eredményei

6. évfolyamon: német nyelvi mérés eredménye: 78,68%
                            angol nyelvi mérés eredménye:  76,89%

8. évfolyamon: német nyelvi mérés eredménye:  78,15%
                             angol nyelvi mérés eredménye:  84,02%

 

Az idegen nyelvi mérés eredményei - 2017

6. évfolyam: német nyelvi mérés eredménye:  85%
                      angol nyelvi mérés eredménye:   91%

8. évfolyam: német nyelvi mérés eredménye:  71%
                     
angol nyelvi mérés eredménye:   86%

 

Pályázatok a Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére: 

Nagyné Tóth Tünde pályázata

Komolay Szabolcs pályázata

Bejelentkezés

Oldalainkat 94 vendég és 0 tag böngészi